torstai 25. elokuuta 2011

Syystervehdys

Hämeenlinnan normaalikoulun viimeinen toimintavuosi on käynnistynyt. Tiedossamme olevan Tampereen yliopiston hallituksen päätösten seurauksena koulumme toiminta Hämeenlinnassa loppuu ja siirtyy Tampereelle. Näin katkeaa koulumme pitkä historia, jota nykyisestä henkilöstöstäkin useat ovat olleet toteuttamassa vuosikymmeniä - pisimpään palvelleet n. 40 vuotta. Sekä huoltajien että henkilöstön kannalta siirtopäätös on aiheuttanut pelkoja, ahdistusta ja mielipahaa, joiden lievittäminen ei ole helppoa. Tieto lisää tuskaa, mikä varmasti tässä tapauksessa on varsin totta.

Tulevaisuudessa nykyisten oppilaidemme koulutuksen järjestämisestä vastaa Hämeenlinnan kaupunki, joka piti asiasta ensimmäisen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden jo 18.8. Tilaisuudessa huoltajille vakuutettiin, että oppilaiden koulunkäynti jatkuu samassa paikassa ja normaalikoulun tekemistä sitoumuksista huolehditaan. Tämä tarkoittaa sitä, että koulumme nykyisten oppilaiden osalta kielivalinnat ja painotetut luokat (musiikki, kuvataide, englanti) sekä opetusryhmät säilyvät ennallaan. Hämeenlinnan kaupungin ja yliopiston välisissä neuvotteluissa onkin muodostunut selkeä yhteinen tahtotila siitä, että siirto hoidetaan vastuullisesti ja niin, että oppilaille koituvat muutokset olisivat mahdollisimman pieniä.

Suurinta ja monille tärkeintä muutosta emme kuitenkaan kykene välttämään, eli opettajat ja muu henkilöstö tulee pääosin vaihtumaan. Toki neuvottelut henkilöstön siirtohalukkuudesta ovat kesken emmekä vielä tiedä tarkkaan millä ehdoilla Hämeenlinnan kaupunki voisi ottaa palvelukseensa nykyistä henkilöstöä tai pääseekö joku entiseen kouluunsa tulevien rekrytointiprosessien kautta. Joka tapauksessa autamme parhaamme mukaan Hämeenlinnan kaupunkia ottamaan koulumme toiminnan haltuunsa siten, ettei siitä aiheutuisi oppilaille kohtuutonta haittaa. Yhteistyö kaupungin kanssa on aina ollut mutkatonta ja rakentavaa, ja se on uudesta ja vaikeasta tilanteesta huolimatta sitä nytkin, joten uskon kaikkien asioiden ratkeavan ajallaan.

Alkaneesta lukuvuodesta huolehdimme totuttuun tapaan ja lukuvuoden teemaksi on valittu Vahvaa perusopetusta Hämeenlinnassa. Teeman mukaisesti turvataan normaalikoulun viimeisenäkin toimintavuotena oppilaiden koulunkäynnin edellytykset sekä laadukas oppiminen perinteitä kunnioittaen. Lisäksi teema huomioi erityisopetuksen toimintatapojen ja opetussuunnitelman uudistukset.

Oppimisen edellytyksiä on alkavalle lukuvuodelle pyritty parantamaan jakotunteja lisäämällä ja palkkaamalla sivutoiminen S2 opettaja. Tuntikehys on tästä johtuen kasvanut, mutta satsaus on perusteltu ja tarpeellinen, jotta meillä on parhaat mahdolliset edellytykset hoitaa laadukas perusopetus Hämeenlinnassa omalta osaltamme loppuun asti.

Kouluamme koskevista asioista saatte ajankohtaista tietoa myös kotisivuiltamme osoitteesta www.uta.fi/hnk


Turvallista kouluvuotta!


Vesa Toivonen

tiistai 14. kesäkuuta 2011

Hämeenlinnan kaupungin tiedotustilaisuus

NORMAALIKOULU SIIRTYY TAMPEREELLE – MITÄ TAPAHTUU OPPILAILLE?

Hämeenlinnan kaupungin opetuspalvelut järjestää tiedotus- ja keskustelutilaisuuden toiminnan jatkosta torstaina 18.elokuuta kello 18.00 alkaen OKL:n salissa.

Tilaisuudessa kerrotaan linjausvaihtoehdoista ja suunnitelmista elokuusta 2012 eteenpäin.

Tilaisuudessa on paikalla Hämeenlinnan kaupungin opetuspalveluiden edustajia.Tervetuloa
Antti Karrimaa Mika Mäkelä
tilaajapäällikkö palvelujohtaja

Päätös on tehty

Yliopistomme hallitus päätti maanantaina (13.6.) yksimielisesti että luokanopettajakoulutus, Hämeenlinnan normaalikoulun toiminta sekä näitä tukevat yliopistopalveluiden sekä kirjaston toiminnat siirretään Tampereelle 1.8.2012 lukien.

Selvitysprosessi on ollut pitkä ja toimijoiden kannalta erittäin raskas.
Normaalikoulun henkilöstön mielestä ratkaisu ei myöskään tunnu hyvältä, mutta eteenpäin on joka tapauksessa mentävä ja töitä on paljon. Jotta meillä on mahdollisuus onnistua, niin tarvitaan tukea, sovittelevuutta, ymmärrystä ja myötäelämistä erityisesti niitä kohtaan, joille tehty päätös on raskas.

Konkreettiset neuvottelut Hämeenlinnan ja Tampereen kaupunkien kanssa aloitetaan mahdollisimman pian samoin kuin muutosprosessi ylipäätään, mutta vielä tätä kirjoitettaessa ei niiden aikataulusta tai toteuttamisesta ole tarkempaa tietoa. Informoin heti, kun tiedän enemmän.

keskiviikko 11. toukokuuta 2011

Rehtorin tiedote

11.5.2011

Poikkeus koulupäivän pituuteen

Hämeenlinnan normaalikoulun henkilöstölle järjestetään siirtoprosessiin liittyvä muutoskeskustelutilaisuus keskiviikkona 25.5. klo 12 - 13. Tilaisuus liittyy työnohjaukseen ja on tämän vuoksi henkilöstölle tärkeä, vaikka siirtopäätöstä ei ole tehty. Tilaisuuden johdosta koulupäivä päättyy ke 25.5. kaikilta viimeistään klo 12. Samalle päivälle ajoittuvat luokka- tai opintoretket toteutetaan kuitenkin suunnitellusti.Vesa Toivonen,
johtava rehtori

keskiviikko 27. huhtikuuta 2011

Selvitystyöryhmän raportti valmistui

Selvitystyöryhmän tehtävänä oli selvittää, onko mahdollista siirtää OKL, normaalikoulu, kirjasto ja hallinto Tampereelle annetussa aikataulussa. Työryhmän raportti luovutettiin eilen yliopiston rehtori Kaija Hollille. Selvityksen mukaan Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön toiminot on opetuksen ja tutkimuksen vahvistamiseksi mahdollista siirtää Hämeenlinnasta Tampereelle 1.8.2012 lukien. Tällä parannetaan yksikön kansallista kilpailukykyä suhteessa muiden yliopistojen kasvatustieteellisellä alalla toimiviin yksiköihin. Raportin mukaan siirto esitetyssä aikataulussa edellyttää henkilöstön aseman turvaamista muutostilanteessa, opiskelijoiden aseman huomioimista, tilakysymysten järjestämistä raportissa esitetyillä linjauksilla, siirtymävaiheen kustannusten rahoitusta ja neuvottelua harjoittekouluihin liittyvistä sopimuksista.

Päätöstä siirrosta ei vielä ole tehty ja yliopiston hallituksella onkin vaikea tehtävä pohtiessaan siirron lopullista ratkaisua jo edellä mainittujen edellytystenkin perusteella. Selvitysryhmän näkemys ei myöskään ollut yksimielinen, vaan viisi ryhmän jäsentä jätti siitä yhteisen eriävän mielipiteen, jonka mukaan mm. siirron aikataulu on epärealistinen, tilajärjestelyt Tampereella nykyistä heikommat ja kustannussuunnitelmat epärealistisia.

Nyt alkaa siirtoon liittyvä kuuden viikon YT -neuvottelujakso, jolloin henkilöstökysymyksistä neuvottelevat yliopiston henkilöstöryhmien pääluottamusmiehet ja OAJ:n edustaja. Hämeenlinnan normaalikoulua neuvotteluissa edustaa luottamusmies Paavo Jyrkiäinen. Neuvotteluissa yliopisto lähtee siitä, ettei kyseessä ole lomautukset tai irtisanomiset. Siten pääasiassa henkilöstön yksilölliset ratkaisut ja niiden vaikutukset ovat tarkastelun alaisina. Vasta näiden YT -neuvottelujen jälkeen yliopiston hallitus voi tehdä lopullisen päätöksensä, mikä käytännössä tarkoittanee kokousta 13.6. Hallintojohtaja Petri Lintunen käynnistää välittömästi myös ehdolliset neuvottelut Tampereen ja Hämeenlinnan kaupunkien kanssa ylläpitovastuisiin sekä henkilöstö-, oppilas- ja kiinteistöasioihin liittyen.

Normaalikoulun oppilaille tai huoltajille siirtoprosessista ei ole tätä tai ensi lukuvuotta koskevia vaikutuksia, vaan koulunkäynti jatkuu normaalisti. Jos siirtopäätös syntyy, niin muutokset toiminnassa koskevat aikaisintaan lukuvuotta 1012-2013. Niistä tiedotetaan huoltajia ja sidosryhmiä prosessin edetessä säännöllisesti.

Vesa Toivonen

tiistai 26. huhtikuuta 2011

Lppusuora häämöttää

Tämän lukuvuoden koulutyössä on menossa vaihe, jossa ollaan kääntymässä loppusuoralle ja edessä on vielä kiperät ponnistukset ennen lomalle vapauttavaa maaliviivaa. Voimien olisi vielä riitettävä viimeisiin kokeisiin ja opinnäytteisiin, luonto ja -luokkaretkiin sekä moniin muihin lukuvuoden lopun tapahtumiin. Opettajia pitää puolestaan kiireisinä nuo samat asiat, mutta hieman toiselta kantilta, joten kiirettä riittää ihan kalkkiviivoille asti.

Kuudensien luokkien oppilaita ja heidän huoltajiaan on kevään aikana valmistettu yläkouluun siirtymiseen monin tavoin ja tulevat ekaluokkalaisetkin ovat jo selvillä. Koulutulokkaiden tutustumispäivä on maanantaina 9.5. klo 11.30 -13.00 ja heidän huoltajiensa vanhempainilta samana iltana klo 18.00 koulun ruokalassa. Lehtori Susanna Aartolahti-Tikkanen palaa ansiokkaan kaksivuotisen työrupeaman jälkeen hoitamaan virkaansa Hämeenlinnan kaupungin palvelukseen. Hänen tilalleen valittiin ensimmäisen luokan opettajaksi KM Leena Kokkala.

Vanhempainyhdistys järjestää tämän viikon torstaina 28.4. koulumme 3.-6. luokkien oppilaille discon klo 18 - 20 normaalikoulun alasalissa ja ensi viikon keskiviikkona 4.5. on jo perinteiseksi muodostunut liikennepäivä, jolloin kaikilla oppilailla on koulua 9-12.

Loppusuoralla on myös Hämeenlinnan OKL:n ja normaalikoulun siirtämistä selvittämän ryhmän työ, sillä sen viimeinen kokous on huomenna 27.4. Tampereella. Tämän jälkeen raportti luovutetaan yliopiston rehtori Kaija Hollille ja sen sisällöstä järjestetään henkilöstölle tiedotustilaisuus. Yliopiston hallitus tehnee asiasta päätöksen kokouksessaan 18.5.

Kaikesta kiireestä huolimatta lapset näyttävät riemuitsevan keväästä ja auringosta. Ei se pahaa tee meillekään, joten nautitaan siitä ja tulevasta vapusta myös.

Vesa Toivonen

perjantai 25. helmikuuta 2011

Takana komeat kulttuuriviikot ja edessä hilpeä hiihtoloma

Kahden viime viikon aikana olemme saaneet nauttia koulutyön lomassa monipuolisesta ja tasokkaasta kulttuuritarjonnasta. Tällä kerralla perinteistä kulttuuriviikkoa vietettiin oikein tuplana ja sekös maistui. Ohjelmassa oli taikuriesitys, OKL:n opiskelijoiden musiikkikuvaelmia, vanhojen tanssit sekä Hämeenlinnan kaupungin orkesterin konsertti. Oppilaat nauttivat esityksistä silmin nähden siinä missä me aikuisetkin ja meillä kaikilla oli niin mukavaa.

Juuri yhteisöllisyyden takia kulttuuriviikkoon kannattaa panostaa ihan tuplana. Koemme uusia elämyksiä ja sivistymme nimenomaan yhdessä, mikä voimistaa kokemusta ja lujittaa yhteishenkeä. Tämän lukuvuoden teema on ”Yhdessä olemme enemmän” ja olemmekin nyt onnistuneet teemamme toteutuksessa erinomaisella tavalla. Edellytykset yhteisöllisyyden myönteiselle kehittymiselle ovat parantuneet monin tavoin. Näinä henkilökunnalle raskaina kuukausina se on erityisen tervetullutta.

Kiitos kultturiviikon järjestelyistä vastanneelle työryhmälle, johon kuuluivat Katja Harnoster, Helena Sieppi, Susanna aartolahi-Tikkanen, Pirjo Hallenberg, Marleena Roos ja Marja Tuomi sekä musiikin didaktikko Tiina Pajunojalle, joka vastasi opiskelijoiden musiikkikuvaelmien ohjaamisesta.

Kulttuuriin kytkeytyvät onnittelut oppilas Emma Iloselle, jonka suunnittelema kansainvälistä yhteistyötä kuvaava logo voitti Comenius -projektin piirissä järjestetyn kilpailun. Eräänlainen Euroopan mestaruus, josta olemme oikein ylpeitä. Onnittelut ja kiitos myös oppilas Kaisa Silokankaalle, joka esitys kaupungin orkesterin rap -solistina oli kerrassaan huikea!


Vielä pyyntö huoltajille: älkää tukkiko koulun sisääntuloväyliä saattaessanne tai hakiessanne oppilaita koulusta. Pysähtyminen portin eteen tukkii liikenteen, mistä seuraa todella vaarallisia tilanteita sekä Seminaarinkadun ja Erottajankadun puolella.

Rattoisaa ja virkistävää talvilomaa!